Per 1 maart heeft Stagework Licht en Geluid haar bedrijfsactivteiten gestaakt.